Firmast

  • OÜ GeoKes
  • Asutatud 2001. aastal


OÜ GeoKes tegevusaladeks on:

  • keskkonnauuringute läbiviimine ja saneerimisprojektide koostamine
  • keskkonnaalased konsultatsioonid
  • keskkonna komplekslubade taotluste vormistamine
  • keskkonna erikasutuslubade taotluste vormistamine
  • saasteallika(te)st välisõhku eralduvate saasteainete lubatud heitkoguste projektide koostamine